ATELIS - ateliér liniových staveb

 

Projekční kancelář Atelis byla založena Ing. Lindou Smítalovou, která se věnuje projekční činnosti od roku 2005. V roce 2011 se stala autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru dopravní stavby.

Ve své praxi se nejvíce zaměřujeme na zklidňování dopravy a cyklistickou infrastrukturu. Za svou dosavadní činnost jsme se podíleli na zpracování více než 100 projektových dokumentací.

V rámci komplexního přístupu zajišťujeme podklady pro kvalitní zpracování dokumentací: diagnostiku konstrukčních vrstev vozovek, inženýrko-geologický průzkum, statické zatěžovací zkoušky, polohopis / výškopis. Při zpracování řešení veřejných prostranství spolupracujeme s týmem krajinářských architektů.

Projektové dokumentace zpracováváme v souladu s požadavky poskytovatelů dotace.

Samozřejmostí je pro nás účast na odborných školeních a seminářích. Pravidelně navštěvujeme přednášky programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

ATELIÉR LINIOVÝCH STAVEB
 

Mimo již výše uvedené druhy projektů navrhujeme rovněž rekonstrukce silnic II. a III. třídy, okružní křižovatky, veřejná prostranství (návsi, náměstí), účelové komunikace a chodníky a to ve všech stupních projektové dokumentace.

Ing. Linda Smítalová je autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby - ČKAIT1201908

ATELIS - ateliér liniových staveb  //  Hviezdoslavova 114/1  //  CZ-783 02 Olomouc-Nemilany  //  mobil: +420 777 829 795

 
Webdesign STUDIO VIRTUALIS