Autobusové zastávky a přístupové chodníky


Vhodně navržená autobusová zastávka dopomáhá bezpečnosti dopravy

Zpracováváme projekty rekonstrukcí nevyhovujících zastávek s ohledem na bezbariérové uspořádání přístupových chodníků.

Navrhujeme vhodnou polohu zastávky z pohledu bezpečnosti, kterou projednáme s PČR DI a správcem komunikace.