Informujeme o možnostech sčítání cyklistů


Ve věci sčítání cyklistů pravidelně se komunikuje s Nadací Partnerství, která monitoruje počet cyklistů jedoucí za dopravním, či rekreačním účelem. Údaje jsou k dispozici na webové stránce https://www.mereninavstevnosti.cz/. V Olomouckém kraji se pravidelně sčítá na Moravské stezce mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou a dále na Rychlebských stezkách (jen za účelem cykloturistiky. Rovněž se komunikuje s firmou Machovský, s.r.o., která rovněž provádí monitoring: http://scitac.machovsky.cz/. Další údaje o sčítání cykloturistů tým JESENÍKY- Sdružení cestovního ruchu, který využívá další firmy na sčítání. Na základě plnění Akčního plánu Cyklokoncepce 2021 – 2023 je plánováno v roce 2022 zakoupení přenosných sčítačů, aby bylo možné monitorovat cyklisty na více místech v Olomouckém kraji. Bylo vytipováno 10 lokalit pro sčítání cyklistů: https://mapy.cz/s/nekuzetedo

  1. Velká Bystřice - stávající cyklostezka extrémně vytížená při dojížďce za prací (průmyslový areál v Mariánském Údolí) i volnočasovými aktivitami. Jedná se o trasu krajské úrovně cyklostezek (údolí Bystřice)
  2. Litovel-Tři Dvory - trasa budoucího propojení cyklistickými komunikacemi mezi městy ORP Litovel a Šternberk. Cyklostezka dobudovaná v 10/2021 vede do průmyslového areálu v Třech Dvorech. Data budou důležitá pro podporu přípravy dalších úseků.
  3. Červenka - podjezd pod koridorem - trasa (téměř) uceleného propojení měst ORP Litovel a Uničov, pro argumentaci, že budování ucelených tahů spojující ORP mají smysl jak pro každodenní dojížďku, tak pro cykloturistiku.
  4. Plumlov - nová cyklostezka podél přehrady, cyklotrasa č. 5, na které není dosud žádný sčítač
  5. Cyklostezka Ústín - radiální vazba z Olomouce. Obce Těšetice a Ústín cyklostezky zbudované mají. Není zbudovaný důležitý úsek na území města Olomouce, na chybějícím úseku došlo ke smrtelné nehodě srážky vozidla s cyklistou. Data poslouží ke zdůvodnění potřebnosti akce, navíc ukážou množství cyklistů ochotných jezdit po nebezpečné silnici
  6. Rapotín - stávající cyklostezka v trase další krajské cyklistické komunikace údolím Desné
  7. Velký Újezd - koncová část na zbudované trase od Olomouce - data podpoří přípravu chybějícího úseku mezi Velkým Újezdem - Dolním Újezdem a Lipníkem nad Bečvou. Jedná se o budoucí trasu č. 5 a zároveň propojení ORP Olomouc a Lipník nad Bečvou
  8. Lutotín - koncová část zbudovaného úseku cyklostezky Romže (zároveň spojení ORP Prostějov a Konice) ve směru od Prostějova a Kostelce na Hané, připravují se projekty na doplnění úseků až do Konice
  9. Ruda nad Moravou - pokrytí chybějících dat na Moravské stezce v její severnější části, obec má zbudovanou kvalitní infrastrukturu
  10. Šumvald - trasa budoucího spojení ORP Uničov a Šumperk, stávající úseky jsou zbudované od Uničova po Šumvald a od Šumperka po Nový Malín, navíc se připravují úseky Nový Malín - Hrabišín