Místní komunikace, obytné zóny, zóny tempo 30


Dobře vyřešený dopravní prostor pomáhá klidnému bydlení

Při projektování zohledňujeme moderní trendy uspořádání dopravního prostoru a zklidňování dopravy. Řešíme celý uliční profil a návaznosti.