Informujeme o stávajích finančních možnostech výstavby cyklistické infrastruktury