Silnice


Projektujeme v souladu s principy „samovysvětlujících a odpouštějících“ vozovek

Pro projektování silnic využíváme 3D modely, které umožní přesné vytýčení stavby při realizaci.

U průjezdních úseků silnic se snažíme o řešení komplexního uličního profilu, zohledňujeme požadavky pěší, cyklistické a statické dopravy.

Nabízíme zpracování vizualizací, které umožní snazší prezentaci záměru laické veřejnosti. V extravilánových úsecích se snažíme o optimalizaci směrového a výškové vedení silniční komunikace.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

VIZUALIZACE - Průtah silnice III/37763 místní částí Vranovice