Olomoucký kraj se zapojil do národní kampaně CityChangersV rámci naplňování Závěrů vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší dostalo za úkol Ministerstvo pro místní rozvoj rozjet kampaň na podporu udržitelných forem dopravy. Spojilo se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, který přišel s myšlenkou celonárodní kampaně CityChangers, do které se může zapojit každý kraj, i město. 

Jelikož Olomoucký kraj o těchto Závěrech věděl už od ledna 2019, pověřil cyklokoordinátory rozjet kampaň i v Olomouckém kraji.