Cyklokoordinátor

Atelis se podílí se na koncepčních řešeních cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje. V letech 2016–2017 byl Ing. Petr Smítal jedním ze zpracovatelů „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Od roku 2018 společně s Ing. Jaroslavem Martinkem a Ing. Stanislavem Losertem vykonává činnost krajského cyklokoordinátora, v rámci které zajišťuje aktuálnost mapových podkladů cyklistických komunikací a každoročně vydává zprávu o činnosti.
On-line verze, klikněte na odkaz zde, vpravo nahoře pak zašrtněte vrstvy, které  chcete vidět.