Novinky

Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2020. V Olomouckém kraji bylo podpořeno celkem 7 projektů.

Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2020. V Olomouckém kraji bylo podpořeno celkem 7 projektů. 20. 04. 2020 | Výbor SFDI na svém jednání „per rollam“ dne 9. 4. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2020. Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro 35 akcí s limitní výší příspěvku 452,466 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde. V Olomouckém kraji bylo podpořeno celkem 7 projektů: Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín,... číst dále

Moravská stezka kolem Leštiny

Moravská stezka kolem Leštiny 06. 04. 2020 | V souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je cílem prioritně podpořit i výstavbu nových cyklistických komunikací na dálkových trasách, v tomto případě na Morravské cyklostezce č. 4 kolem obce Leština na Zábřešsku. Samotná zpráva se týká řešení vedení Moravské steky kolem obce Leština. V současné chvíli se ladí poslední detaily „Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a následném vypořádání... číst dále

Možnosti budování cyklistické komunikace v úseku Mohelnice - Zábřeh

Možnosti budování cyklistické komunikace v úseku Mohelnice - Zábřeh 06. 04. 2020 | Tato novinka zveřejňuje nejdůležitější závěry z jednání, které bylo svoláno na základě dopisu pana Rifflera, občana obce Zvole a zástupce petentů prosazující budování cyklistické komunikace v úseku Mohelnice - Zábřeh, adresovaného hejtmanovi kraje ze dne 20.1.2020. V souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, která byla schválena Radou Olomouckého kraje v únoru 2018, je cílem mapovat potřeby obcí na výstavbu cyklistických... číst dále

Příprava cyklostezky Bystročice - Olšany podél Blaty a další ůseky směřujících z Olšan

Příprava cyklostezky Bystročice - Olšany podél Blaty a další ůseky směřujících z Olšan 05. 04. 2020 | V souladu se zpracovanou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je cílem prioritně podpořit i výstavbu nových cyklistických komunikací na dálkových trasách, v tomto případě na cyklotrase č. 5. V roce 2020 bude cyklotrasa č. 5 přeznačena z Bystročic přes Žerůvky a po málo zatížených silnicích III/5709 a III/44928 do Olšan u Prostějova. Bude zrušeno vedení po III/5704 a III/5707, které vykazují vyšší zatížení silniční dopravou. Samotná... číst dále

Inicitiava olomouckých studentů za cyklostezky

Inicitiava olomouckých studentů za cyklostezky 02. 04. 2020 | Olomoucká skupina, která se skládá převážně ze studentů, rozjela zajímavou iniciativu. Chce dát hlasitě najevo, že ji chybí cyklostezky. Současnou situaci v Olomouci a okolí popuje ironicky: "už dlouho čekáme, až někoho smete auto na silnici s velmi hustým provozem". Více se dozvíte na jejich stránce https://olomouc.dobramesta.cz/ Stránka vznikla ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. a s Olomouckým krajem, který chce tímto krokem... číst dále

Budovaní cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“

Budovaní cyklistických komunikací v trase „Cyklostezky Romže“ 01. 04. 2020 | Představujeme stav realizace cyklostezek na trase budoucí „Cyklostezky Romže“. Přípravy začaly v roce 2016, kdy byla zpracované tři projektové dokumentace: Stražisko: Cyklostezka Romže – k. ú. Stražisko, řešení intravilánu ve formě stezky pro chodce a cyklisty délky 990 m, zpracována DUR z 5/2017. Z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku nebylo zajištěno územní rozhodnutí; záměr nyní nebude řešen s ohledem na nutnost řešení odkanalizování v obci. Bílovice-Lutotín:... číst dále

Cyklostezka u Duban

Cyklostezka u Duban 24. 12. 2019 | Představujeme cyklostezku podél meliorací z Duban ve směru na Bystročice. Zákres cyklostezky lze dohledat  na:  https://mapy.cz/turisticka?x=17.1951615&y=49.5228037&z=15  číst dále

Kategorizace komunikací pro cyklisty, způsob údržby a vazba na SSOK

02. 12. 2019 | Zákon 13 / 1997 Sb. o pozemních komunikacích kategorie pozemních komunikací, jejich vlastníci a správci: V koncepčním systémovém pohledu jde o vytvoření sítě pro cyklistický provoz, která bude adekvátní síti pro IAD a zajistí tak v širších vztazích obsluhu území i pro cyklisty.    Účelová komunikace  7 odst. 1 zák. 13/1997: „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto... číst dále

Olomouc zahájila diskusi se studenty

Olomouc zahájila diskusi se studenty 23. 09. 2019 | Postřehli jste, že v pátek 20. 9. 2019 studenti znovu stávkovali po celém světě za klima? A víte, že od 20. do 27. 9. 2019 se koná Týden pro klima (https://www.tydenproklima.cz/). Olomoucká radnice na tyto aktivity zareagovala unikátním způsobem. Pozvala jednoho z organizátorů olomouckých stávek, Martina Belfína, předsedu Studentské rady Gymnázia – Hejčín, na veřejnou besedu o dopravě, mobilitě a o budoucí podobě našich ulic jako jednoho z besedujících. Beseda... číst dále

V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic

V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic 22. 09. 2019 | V Horce nad Moravou na kole jezdí skoro každý. Proto je logické, že v rámci připravovaných rekonstrukcích tří komunikací se bude pamatovat na cyklisty. Ulice Skrbeňská Páteřní ulice je navržena způsobem, aby zde byly zastoupeny všechny druhy dopravy tedy pěší, cyklistická, automobilová i statická. Chodníky jsou vedeny tak, aby jejich trasy byly ucelené, příčné vazby jsou řešeny místy pro přecházení. Pokud to prostorové podmínky dovolují, je mezi... číst dále

Moravská stezka: úsek Lesnice - Leština

Moravská stezka: úsek Lesnice - Leština 20. 09. 2019 | Jedním z úseků Moravské stezky, který by měl být prioritně realizován ze strany Olomouckého kraje, je úsek Lesnice - Leština (v mapě označený jako 12.04). Prvním krokem je zadání projektové dokumentace a to nejpozději v roce 2020.  číst dále

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku 18. 09. 2019 | O pojmu Mobilita jako služba/MaaS se zatím málo ví. Vycházíme proto opět z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a jedna kapitola se dotýká i tohoto tématu. Z teorie víme, že MaaS představuje posun od osobních způsobů dopravy k řešením mobility, která jsou přijímaná jako služba. To je umožněno kombinací... číst dále

Evropský týden v Olomouci

Evropský týden v Olomouci 17. 09. 2019 | V týdnu od 16. do 22. 9. 2019 v České republice probíhá tzv. Evropský týden mobility. Kampaň Evropského týdne mobility se již tradičně snaží upozorňovat občany na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jejího řešení. Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2019 se tímto tématem stala podpora chůze a jízdy na kole. Tato podpora má také přínos pro společnost... číst dále

Neznámá cyklostezka Dlouhá Loučka - Valšovský Důl

Neznámá cyklostezka Dlouhá Loučka - Valšovský Důl 01. 09. 2019 | Jednou z atraktivit Olomouckého kraje jsou Rešovské vodopády. Donedávna byly ovšem špatně dostupné pro rodiny s dětmi na jízdním kole, neboť z Dlouhé Loučky do Valšovského Dolu se muselo jet po frekventované silnici II/449. Situace se změnila s výstavbou nové cyklostezky. Cyklostezka má, ale jeden problém. Pravděpodobně oní ví jen místní, případně lidé z nedalekého Uničova. Ostatní nemají šanci se o ni dozvědět. Při projektování se zapomnělo na maličkost.... číst dále

Financování cyklostezek 2021 - 2027

Financování cyklostezek 2021 - 2027 30. 08. 2019 | Většina ví,  že na cyklistické stezky lze získat finanční podporu ze tří zdrojů. 1) Krajské zdroje, 2) Státní fond dopravní infrastruktury, 3) Evropské zdroje. Jen pro jistotu jsme pro vás připravili aktuální informace jak ze státní, tak evropské úrovně. Jak už ale ukázala předchozí praxe, nejde jen o teoretickou podporu cyklistické dopravy, ale o výše alokací na dotační tituly. I z toho důvodu zveřejňujeme seznam prvních projektů, které by měly být podpořeny... číst dále

Moravská stezka: úsek Mohelnice - Mladeč - Litovel

25. 08. 2019 | Možná znáte pojem Moravská stezka. Dálková cyklistická trasa, která vede napříč Moravou, od Jeseníků až na jižní Moravu. Existují k tomu i pěkné webové stránky - https://moravskastezka.cz/. Nejkvalitnější úsek je mezi Kroměříží a Veselí nad  Moravou, kdy de facto 60 km jedete jen po samostatných cyklostezkách. V Olomouckém kraji je trasa nejatraktivnější přes CHKO Litovelské Pomoraví a to v úseku Litovel - Olomouc a to je málo. Proto se rozhodl Olomoucký... číst dále

Cyklostezka Olomouc - Prostějov

24. 08. 2019 | Často dostáváme k přípravě cyklostezky Olomouc – Prostějov. Níže najdete aktuální informace. Trasovaná je v rámci "Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji". Stávající i plánované vedení trasy si můžete stáhnout na tomto odkaze, kdy si najdete příslušnou mapu: https://www.atelis.eu/cyklodoprava. Konkrétně si prosím stáhněte mapy, které jsou úplně dole a to II. Prostějovsko, V.a. Region Haná, VI.a. Olomoucko. Spolupracujeme, resp. komunikujeme... číst dále

Projekt „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ na katastrech obcí Ústí a Černotín

23. 08. 2019 | V letošním roce bude podán na Státní fond dopravní infrastrukturuy projekt na vytvoření bezpečné a funkční infrastruktury pro cyklistickou dopravu v koridoru „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ v katastrech obcí Ústí a Černotín, které leží blízko města Hranice. V současné době je Cyklostezka Bečva vedena formou cyklotrasy od obce Skalička do Ústí po silnici III/4392 a dále do Hranic po silnici II/439. U osady Mariánské Údolí trasa překříží II/438... číst dále

Město Olomouc a podpora cyklistické dopravy

22. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce: https://spokojena.olomouc.eu/. Je potěšující, že mezi prioritami jsou i cyklostezky (viz. opatření C.47 - C.51). Potěšujícím faktem tak je, že město Olomouc má nyní už témř... číst dále

Zklidnění průtahu ve Velké Bystřici

18. 08. 2019 | Velká Bystřice leží kousek od Olomouce. Velkou mírou se zasloužila o vybudování cyklostezky údolím řeky Bystřice a opravdu stojí za to si ji projet. Ale o tom dnešní zpráva není. Město Velká Bystřice pracuje i na  zklidnění průtahu silnice III. třídy obcí. Město apeluje, že stejnou komunikaci chtějí také využívat místní na jízdním kole. Jezdí zde babičky, dědečkové, muži, ženy, děti, prostě všichni. Průtah prostě není určen jen pro auta, ale pro... číst dále
Předchozí stránka / Další stránka (1/2)
Modul: Novinky