Novinky

Cyklostezka u Duban

Cyklostezka u Duban 24. 12. 2019 | Představujeme cyklostezku podél meliorací z Duban ve směru na Bystročice. Zákres cyklostezky lze dohledat  na:  https://mapy.cz/turisticka?x=17.1951615&y=49.5228037&z=15  číst dále

Kategorizace komunikací pro cyklisty, způsob údržby a vazba na SSOK

02. 12. 2019 | Zákon 13 / 1997 Sb. o pozemních komunikacích kategorie pozemních komunikací, jejich vlastníci a správci: V koncepčním systémovém pohledu jde o vytvoření sítě pro cyklistický provoz, která bude adekvátní síti pro IAD a zajistí tak v širších vztazích obsluhu území i pro cyklisty.    Účelová komunikace  7 odst. 1 zák. 13/1997: „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto... číst dále

Olomouc zahájila diskusi se studenty

Olomouc zahájila diskusi se studenty 23. 09. 2019 | Postřehli jste, že v pátek 20. 9. 2019 studenti znovu stávkovali po celém světě za klima? A víte, že od 20. do 27. 9. 2019 se koná Týden pro klima (https://www.tydenproklima.cz/). Olomoucká radnice na tyto aktivity zareagovala unikátním způsobem. Pozvala jednoho z organizátorů olomouckých stávek, Martina Belfína, předsedu Studentské rady Gymnázia – Hejčín, na veřejnou besedu o dopravě, mobilitě a o budoucí podobě našich ulic jako jednoho z besedujících. Beseda... číst dále

V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic

V Horce nad Moravou plánují rekonstrukce hned tří páteřních ulic 22. 09. 2019 | V Horce nad Moravou na kole jezdí skoro každý. Proto je logické, že v rámci připravovaných rekonstrukcích tří komunikací se bude pamatovat na cyklisty. Ulice Skrbeňská Páteřní ulice je navržena způsobem, aby zde byly zastoupeny všechny druhy dopravy tedy pěší, cyklistická, automobilová i statická. Chodníky jsou vedeny tak, aby jejich trasy byly ucelené, příčné vazby jsou řešeny místy pro přecházení. Pokud to prostorové podmínky dovolují, je mezi... číst dále

Moravská stezka: úsek Lesnice - Leština

Moravská stezka: úsek Lesnice - Leština 20. 09. 2019 | Jedním z úseků Moravské stezky, který by měl být prioritně realizován ze strany Olomouckého kraje, je úsek Lesnice - Leština (v mapě označený jako 12.04). Prvním krokem je zadání projektové dokumentace a to nejpozději v roce 2020.  číst dále

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku

Mobilita jako služba/MaaS: Uničov, Antverpy a Turku 18. 09. 2019 | O pojmu Mobilita jako služba/MaaS se zatím málo ví. Vycházíme proto opět z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a jedna kapitola se dotýká i tohoto tématu. Z teorie víme, že MaaS představuje posun od osobních způsobů dopravy k řešením mobility, která jsou přijímaná jako služba. To je umožněno kombinací... číst dále

Evropský týden v Olomouci

Evropský týden v Olomouci 17. 09. 2019 | V týdnu od 16. do 22. 9. 2019 v České republice probíhá tzv. Evropský týden mobility. Kampaň Evropského týdne mobility se již tradičně snaží upozorňovat občany na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jejího řešení. Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2019 se tímto tématem stala podpora chůze a jízdy na kole. Tato podpora má také přínos pro společnost... číst dále

Neznámá cyklostezka Dlouhá Loučka - Valšovský Důl

Neznámá cyklostezka Dlouhá Loučka - Valšovský Důl 01. 09. 2019 | Jednou z atraktivit Olomouckého kraje jsou Rešovské vodopády. Donedávna byly ovšem špatně dostupné pro rodiny s dětmi na jízdním kole, neboť z Dlouhé Loučky do Valšovského Dolu se muselo jet po frekventované silnici II/449. Situace se změnila s výstavbou nové cyklostezky. Cyklostezka má, ale jeden problém. Pravděpodobně oní ví jen místní, případně lidé z nedalekého Uničova. Ostatní nemají šanci se o ni dozvědět. Při projektování se zapomnělo na maličkost.... číst dále

Financování cyklostezek 2021 - 2027

Financování cyklostezek 2021 - 2027 30. 08. 2019 | Většina ví,  že na cyklistické stezky lze získat finanční podporu ze tří zdrojů. 1) Krajské zdroje, 2) Státní fond dopravní infrastruktury, 3) Evropské zdroje. Jen pro jistotu jsme pro vás připravili aktuální informace jak ze státní, tak evropské úrovně. Jak už ale ukázala předchozí praxe, nejde jen o teoretickou podporu cyklistické dopravy, ale o výše alokací na dotační tituly. I z toho důvodu zveřejňujeme seznam prvních projektů, které by měly být podpořeny... číst dále

Moravská stezka: úsek Mohelnice - Mladeč - Litovel

25. 08. 2019 | Možná znáte pojem Moravská stezka. Dálková cyklistická trasa, která vede napříč Moravou, od Jeseníků až na jižní Moravu. Existují k tomu i pěkné webové stránky - https://moravskastezka.cz/. Nejkvalitnější úsek je mezi Kroměříží a Veselí nad  Moravou, kdy de facto 60 km jedete jen po samostatných cyklostezkách. V Olomouckém kraji je trasa nejatraktivnější přes CHKO Litovelské Pomoraví a to v úseku Litovel - Olomouc a to je málo. Proto se rozhodl Olomoucký... číst dále

Cyklostezka Olomouc - Prostějov

24. 08. 2019 | Často dostáváme k přípravě cyklostezky Olomouc – Prostějov. Níže najdete aktuální informace. Trasovaná je v rámci "Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji". Stávající i plánované vedení trasy si můžete stáhnout na tomto odkaze, kdy si najdete příslušnou mapu: https://www.atelis.eu/cyklodoprava. Konkrétně si prosím stáhněte mapy, které jsou úplně dole a to II. Prostějovsko, V.a. Region Haná, VI.a. Olomoucko. Spolupracujeme, resp. komunikujeme... číst dále

Projekt „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ na katastrech obcí Ústí a Černotín

23. 08. 2019 | V letošním roce bude podán na Státní fond dopravní infrastrukturuy projekt na vytvoření bezpečné a funkční infrastruktury pro cyklistickou dopravu v koridoru „Cyklotrasy č. 50 – Cyklostezka Bečva“ v katastrech obcí Ústí a Černotín, které leží blízko města Hranice. V současné době je Cyklostezka Bečva vedena formou cyklotrasy od obce Skalička do Ústí po silnici III/4392 a dále do Hranic po silnici II/439. U osady Mariánské Údolí trasa překříží II/438... číst dále

Město Olomouc a podpora cyklistické dopravy

22. 08. 2019 | Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce: https://spokojena.olomouc.eu/. Je potěšující, že mezi prioritami jsou i cyklostezky (viz. opatření C.47 - C.51). Potěšujícím faktem tak je, že město Olomouc má nyní už témř... číst dále

Zklidnění průtahu ve Velké Bystřici

18. 08. 2019 | Velká Bystřice leží kousek od Olomouce. Velkou mírou se zasloužila o vybudování cyklostezky údolím řeky Bystřice a opravdu stojí za to si ji projet. Ale o tom dnešní zpráva není. Město Velká Bystřice pracuje i na  zklidnění průtahu silnice III. třídy obcí. Město apeluje, že stejnou komunikaci chtějí také využívat místní na jízdním kole. Jezdí zde babičky, dědečkové, muži, ženy, děti, prostě všichni. Průtah prostě není určen jen pro auta, ale pro... číst dále

Představujeme cyklistické město Prostějov

Představujeme cyklistické město Prostějov 16. 08. 2019 | Město Prostějov je městem cyklistů. Díky dlouhodobé podpoře se může v roce 2019 pochlubit rozsáhlou sítí cyklistických komunikací. Prostřednictvím jednoduché zprávy chceme upozornit na aktivity z posledního období a představit plány města do budoucna. číst dále

Návrh vedení trasy z Lipníka nad Bečvou do Hranic přes Jezernici

07. 08. 2019 | Jedním z cílů Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je také optimalizace vedení nadregionální trasy č. 5 a to v úseku mezi Olomoucí, Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. V současné době je tato trasa vyznačena z Olomouce do Tršic, Přerova a dále peážuje s cyklostezkou Bečva do Lipníku nad Bečvou a dále do Hranic Trasa mezi Olomoucí a Velkým Újezdem je již v podstatě vybudovaná.  Návrh trasování mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou ... číst dále

Návrh vedení cyklotrasy z Velkého Újezdu do Lipníka nad Bečvou

Návrh vedení cyklotrasy z Velkého Újezdu do Lipníka nad Bečvou 01. 08. 2019 | Jedním z cílů Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je také optimalizce vedení nadregionální trasy č. 5 a to v úseku mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou. V současné době je tato trasa vyznačena z Olomouce do Tršic, Přerova a dále peážuje s cyklostezkou Bečva do Lipníku nad Bečvou. Trasa mezi Olomoucí a Velkým Újezdem je již v podstatě vybudovaná.  Hledá se však vhodné trasování mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou. Tato část... číst dále

Olomoucký kraj se připojil k Závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší

Olomoucký kraj se připojil k Závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší 09. 07. 2019 | Olomoucký kraj se spolupodílí na naplňování Usnesení VLÁDY ČR ze dne 8. 7. 2019 č. 502 k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší. Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 so konal tzv. Clean Air Dialogue (dále jen „dialog“). Byl organizován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Cílem tohoto dialogu bylo diskutovat příčiny znečištění ovzduší v České republice a potřebná opatření, která povedou ke zlepšení kvality... číst dále

SFDI vyhlašuje nová pravidla na rok 2020

08. 07. 2019 | Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil podmínky pro poskytování příspěvků v programech "cyklostezky", "křížení komunikací" a "zvyšování bezpečnosti". Základní informace – „Cyklostezky“ Výše příspěvku pro rok 2020 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce. Případně 90 % celkových uznatelných nákladů akce, pokud se jedná o výstavbu cyklostezky o délce min. 1 km na opuštěném drážním tělese bývalé... číst dále

Představujeme město Uničov

Představujeme město Uničov 01. 07. 2019 | Pro Nizozemce a pro Uničováky je cyklistika stejně normální jako dýchání. Nemyslí na to, prostě to dělají. Snad fakt, že o tom nemyslí, je klíčem k úspěchu kola v Nizozemsku a v Uničově. O Nizozemsku víme, ale proč mluvíme o Uničově, když u nás je řada dalších cyklistických českých měst? V roce 2000 byla zde jedna krátká cyklostezka. V roce 2018 je na katastru města vybudováno: 9.390 m smíšených komunikací pro pěší a cyklisty a 9.995 m cyklistických... číst dále
Modul: Novinky