Cyklostezka Olomouc - Prostějov

24. 08. 2019

Často dostáváme k přípravě cyklostezky Olomouc – Prostějov. Níže najdete aktuální informace.

Trasovaná je v rámci "Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji". Stávající i plánované vedení trasy si můžete stáhnout na tomto odkaze, kdy si najdete příslušnou mapu: https://www.atelis.eu/cyklodoprava. Konkrétně si prosím stáhněte mapy, které jsou úplně dole a to II. Prostějovsko, V.a. Region Haná, VI.a. Olomoucko.

Spolupracujeme, resp. komunikujeme s jednotlivými obcemi po trase a postupně v mapě optimalizujeme jednotlivé úseky.

Cyklotrasa opouští Prostějov po vybudované cyklostezce do Smržic a Čelechovic na Hané, dále vede přes Studenec do Olšan, zde by se měla využít síť polních cest, která je souběžná se silnicí III/44928.

Pak cyklotrasa zatím využívá stávající silnici III. třídy Olšany-Žerůvky. Výhledově plánujeme vést cyklotrasu podél Blaty, kdy tuto možnost technicky prověříme na podzim 2019, kdy ŘSD dostaví MÚK Olšany.

V úseku Bystročice-Nedvězí se právě nyní začíná stavět cyklostezka mimo silnici.

V úseku Nedvězí-Slavonín  je komplikovaná situace s mimoúrovňovým vykřížením s dálničním obchvatem, kdy stávající římsy na II/570 jsou úzké. Jedná se již o území Statutárního města Olomouce, kde víme, že v příštím roce budou tuto lokalitu prověřovat investičním záměrem.

Druhou plánovanou alternativou (výškově příznivější) je podél železniční trati Prostějov - Olomouc, kde by se měla v první fázi připravovat cyklostezka Vrahovice-Vrbátky. 

V mapách je i trasa podél staré silnice Držovice-Olšany, ale v režimu samostatné stezky, tedy ne po stávající silnici, toto ale nepředpokládáme, že bude podporovaná varianta obcí.

Tým cyklokoordinátorů

Jaroslav Martinek

Petr Smítal

Stanislav Losert

 

Modul: Novinky