Vizualizace dopravních staveb

Pro námi zpracované projekty dopravních staveb nabízíme i vizualizace budoucího uspořádání. Ty umožní zástupcům samospráv snazší projednávání záměrů zejména vůči veřejnosti.


Modul: Vizualizace


Starší vizualizace


Cyklostezka Bečva - k. ú. Černotín,
k. ú. Ústí - etapa 2, Cyklostezka vč. odbočných větví

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Podjezd pro cyklisty pod mostem
ev. č. 4468-1 ve Štarnově

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Průtah silnice III/37763
místní částí Vranovice

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4