Odstavné a parkovací plochy


Parkovací stání jsou nedílnou součástí přidruženého dopravního prostoru.

Při návrhu parkoviště se snažíme najít efektivní řešení z pohledu nových přístupů s hospodařením s dešťovými vodami - zasakování.