Cyklistické komunikace


Cyklistikou dopravu považujeme za rovnocenný způsob mobility

Věnujeme se projektování všech druhů cyklistických komunikací v intravilánu i extravilánu, v hlavním dopravním prostoru i v přidruženém dopravním prostoru.

Projekty zpracováváme dle Pravidel SFDI, který tyto akce zejména spolufinancuje. Využíváme nové principy zlepšující podmínky pro cyklistiku, např. legalizování průjezdu cyklistů na chodníku (C7+E13 - ukázka na foto vedle textu). Opatření se snažíme řešit s návaznostmi. Cyklostezky projektujeme se všemi možnými povrchy, mimo běžné např. v cementobetonu nebo mlatovém krytu.

Zajišťujeme i projekty lávek překlenujících vodní toky, často řešíme mimoúrovňová křížení s nadřazenými komunikacemi. Podílíme se na tvorbě koncepčních materiálů pro cyklodopravu.


Pro inspiraci dobrých řešení jsme se svými kolegy navštívili Lipsko a Vídeň. Podívejte se na reportáže z těchto měst.
Dále jsme připravili vzorové typy stojanů na kola.
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

VIZUALIZACE - Cyklostezka Bečva - k. ú. Černotín, k. ú. Ústí - etapa 2, Cyklostezka vč. odbočných větví
Jedná se o jednu z našich nejvýznamnějších akcí cyklostezek, která v roce 2020 získala příspěvek ze SFDI. Projekt lávky (etapa 1) připravila společnost "Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP)". Po vybudování budou cyklisté zcela odvedeni ze silničních komunikací II/439, II/438 a I/35 v oblasti býv. vápenky jihovýchodně od Hranic. Realizace bude zahájena v létě 2020 v koordinaci s budovanými protipovodňovými opatřeními. Podrobněji viz: https://www.atelis.eu/novinky-detail/11/projekt-cyklotrasy-c.-50---cyklostezka-becva-na-katastrech-obci-usti-a-cernotin

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

VIZUALIZACE - Podjezd pro cyklisty pod mostem ev. č. 4468-1 ve Štarnově
Od konce roku 2018 zrelizovaná akce slouží cyklistům na cyklostezce Hvězdná mezi Olomoucí a Šternberkem.