Vhodné typy stojanů pro kola

S ohledem na stále četně se vyskytující nevhodné typy stojanů pro kola, ke kterým nelze kola uzamykat, jsme připravili obrazovou galerii vhodných typů opěr. Jedná se jak o naše realizace z České republiky, tak i o vzorová řešení ze zahraničí.

Opěry na kola s pryžovým páskem zabraňujícím odření kola, Olomouc, Palackého ul.

Opěry na kola s pryžovým páskem zabraňujícím odření kola, Olomouc, RCO.

 

Opěry na kola jednoduchého typu, zámečnický výrobek, žárově zinkovaný, Olomouc, přednádražní prostor.

Opěry na kola jednoduchého typu, zámečnický výrobek, žárově zinkovaný, Olomouc, přednádražní prostor.

 

Přestupní terminály by měly být vybaveny vhodnými stojany ve všech případech, Brodek u Přerova.

I v malých obcích je využíváno jízdní kolo při dojížďce na vlakovou zastávku, Štarnov.

 

Krytý přístřešek pro opěry na kola jiného typu než obráceného "U", Francie, Annecy.

Opěry na kola jiného typu než obráceného "U", Francie, Annecy.

 

Opěry na kola se umisťují do zbytných ploch v linii parkovacích stání, Německo, Kiel.

Krytý přístřešek u přestupního terminálu systému tram-train a autobusové dopravy, Německo, Chemnitz.

 

Opěry na kola v Nizozemí, Lelystad.

Opěry na kola v dřevěném prostém provedení v Nizozemí.

 

Spirála na kola musí mít mezeru min. 20 cm, aby šlo vsunout i horské kolo, Rakousko, Klagenfurt.

Užší typ opěry umístěný v linii stromořadí, Rakousko, Klagenfurt.

 

Opěry v nerezovém provedení umístěné ve zbytkové ploše v nároží křižovatky, Rakousko, Krems an der Donau.

Přestupní terminál na metro (U-bahn), první opěra může být osazena značkou parkování, Rakousko, Vídeň.