Vídeň

V dubnu 2019 jsme s kolegy navštívili hlavní město Rakouska, kde žije cca 1,8 mil. obyvatel. Vídeň se intenzivně věnuje rozvoji cyklistické dopravy pro pravidelné jízdy. Již mnoho let pak samozřejmě funguje cyklostezka podél Dunaje. Oproti Lipsku je zde větší snaha na zatížených komunikací umisťovat jízdní pruhy pro cyklisty oddělené zvýšeným obrubníkem. Průjezdnost městem je vynikající, jsou řešeny i složité křižovatky. V rezidenčních čtvrtích, kudy je často cyklistická doprava vedena, nejsou dopravou tak zatížené. Při plánování cest lze s výhodou využít českou aplikaci mapy.cz.
Jednosměrný jízdní pruh pro cyklisty v přidruženém prostoru. Od chodníku oddělen speciálním sklopeným obrubníkem. Nepoužívá se hmatová dlažba v takovém rozsahu jako u nás.

Důraz je také kladen na stavební provedení detailů tak, aby cyklista nemusel překonávat třeba i nepatrné výškové rozdíly. Nájezd na cyklistický pruh bez příčného obrubníku.

 

Na křížení stezky s dlouhým zpomalovacím prahem je zajištěna rovinatost povrchu. Žulová kostka je uplatněna jen na rampy.

Dodržování bezpečnostního odstupu od zaparkovaných vozidel, z důvodu otevírání dveří ve formě podélné čáry.

 

Křížení se samostatným sjezdem. Cyklisté jsou upozorněni vodorovným značením s výstražnou značkou a příčnými pruhy. Zároveň je stezka oddálena od brány tak, že vyjíždějící vozidlo je ze strany cyklistů patrné.

Nájezd z jízdního pruhu pro cyklisty ve vozovce do přidruženého prostoru. Přímí jízda cyklisty bez překonávání výškových rozdílů.

 

Ochranné jízdní pruhy ve zklidněné oblasti, které jsou pojížděny rozměrnějšími vozidly.

Křížení v prostoru světelně řízené křižovatky.

 

Princip nepřímého levého odbočení v prostoru světelně řízené křižovatky.

Princip nepřímého levého odbočení v prostoru světelně řízené křižovatky.

 

PPovrch cyklistických pruhů odpovídá, jak úrovni, tak materiálově, vozovce. Od dlážděných ploch pro pěší je oddělený sníženými prvky.

Systém jednosměrných komunikací pro motorová vozidla je v prostoru křižovatky vzájemně neprůjezdný, aby se rezidenční oblast nestávala zkratkou pro motorová vozidla. Pro cyklisty je křižovatka průjezdná.

 

Systém jednosměrných komunikací pro motorová vozidla je v prostoru křižovatky vzájemně neprůjezdný, aby se rezidenční oblast nestávala zkratkou pro motorová vozidla. Pro cyklisty je křižovatka průjezdná.

V jednosměrné komunikaci je vyznačen protisměrný pruh pro cyklisty vodorovným značením. Rampové části jsou provedeny v cementobetonovém povrchu.

 

Neprůjezdná oblast pro motorová vozidla. Průjezd cyklistů veřejným prostranstvím je umožněn vyznačením jejich pohybu vodorovným značením.

Dodatečně vložená lávka pro cyklisty mezi opěry a pod hlavní mostovku dálničního mostu přes Dunaj.

 

Upozornění na pilíř rampové části mostu a oddělení pruhů pro cyklisty.

Běžné opěry na kola jsou v některých místech doplněny i o dobíjecí stanice na elektrokola.

 

Masivní podpora dojížďky do základní školy na kole.

Masivní podpora dojížďky do základní školy na koloběžkách.