Projekční
a inženýrská činnost
pro dopravní stavby
všech stupňů

téměř
20 let
zkušeností
více než
500 autorizovaných
projektových dokumentací

CYKLOKOORDINÁTOR
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Atelis – ateliér liniových stavebVe své praxi se nejvíce zaměřujeme na zklidňování dopravy a cyklistickou infrastrukturu. Za svou dosavadní činnost jsme se podíleli na zpracování více než 500 projektových dokumentací.


V rámci komplexního přístupu zajišťujeme podklady pro kvalitní zpracování dokumentací: diagnostiku konstrukčních vrstev vozovek, inženýrsko-geologický průzkum, polohopis / výškopis.

Máme zajištěný tým spolupracujících osob z jiných odborností. Při zpracování řešení veřejných prostranství spolupracujeme s týmem krajinářských architektů.

Projektové dokumentace zpracováváme v souladu s požadavky poskytovatelů dotace.

Samozřejmostí je pro nás účast na školeních a seminářích, abychom udrželi odborný růst. Pravidelně navštěvujeme přednášky programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Našim klientům poskytujeme komplexní a profesionální služby v oblasti projekční a inženýrské činnosti pro dopravní stavby všech stupňů.


Kdo jsme

Ing. Linda Smítalová

Ing. Linda Smítalová


Zakladatelka projekční kanceláře Atelis a autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby

Projekční činnosti se věnuje od roku 2005.
V roce 2011 se stala autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru dopravní stavby.Ing. Petr Smítal


Auditor bezpečnosti pozemních komunikací a autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Podílí se na koncepčních řešeních cyklistické dopravy v území. V letech 2016–2017 byl jedním ze zpracovatelů „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Od roku 2018 společně s Ing. Jaroslavem Martinkem a Ing. Stanislavem Losertem vykonává činnost krajského cyklokoordinátora.

Ing. Petr Smítal

InfoAteliér Atelis zajišťuje aktualizaci mapových podkladů:

Koncepce rozvoje
cyklistické dopravy
v Olomouckém kraji

detaily


Náš cíl je zajistit vám
komplexní projekční dokumentaci.