Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti

  • Zabýváme se zpracováním návrhů na zvýšení bezpečnosti dopravního prostoru v souladu s aktuálními trendy.
  • Nabízíme zpracování dokumentací pro stanovení místní úpravy provozu ve smyslu zákona o silničním provozu (stanovení trvalého dopravního značení).
  • Provádíme analýzy dopravních nehod, prohlídky a vyhledávání závad na pozemních komunikacích.
  • V týmu certifikovaných auditorů provádíme audity ve všech fázích přípravy dopravně-inženýrských staveb, tj. od návrhu dokumentace záměru výstavby, přes různé fáze projektové dokumentace, po uvedení stavby do zkušebního provozu, a u dokončené stavby provádíme audit pro získání kolaudačního souhlasu.
  • Obdobně nabízíme zpracování bezpečnostních inspekcí.
  • Aplikovali jsme nový systém zakončení svodidel tzv. absorpční koncovkou, namísto tzv. výškového náběhu. Absorpční koncovka tento náběh nahradí, bezpečně ukončí a ukotví dané svodidlo. Je-li svodidlová trasa ukončena absorpční koncovkou namísto výškového náběhu, vozidlo po nárazu kontrolovaně zastaví a kinetická energie z nárazu se částečně rozptýlí do tlumícího terminálu, aby nehoda neměla fatální následky. V případě, že je svodidlo klasicky ukončeno výškovým náběhem (aneb nájezdovou rampou), dochází zpravidla k nekontrolované vystřelení vozidla a následnému převrácení, či kolizi do stromu, mostního portálu, propustku nebo protijedoucího vozidla, tomu mají terminály zabránit. Mimo bezpečné ukončení však také nabízejí zkrácení potřebné délky svodidel např. před pevnou překážkou, mosty atd. - viz http://czech.saferoad.com