Pasporty komunikací a dopravního značení

Nabízíme pro obce zpracování pasportů místních komunikací dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Běžně sledujeme délkové a šířkové parametry komunikací, technický stav vozovky, vybavení dopravním značením a bodové závady.

Výstup přizpůsobíme požadavkům objednatele (Excel, GIS)