Návrh vedení trasy z Lipníka nad Bečvou do Hranic přes Jezernici

07. 08. 2019

Jedním z cílů Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji je také optimalizace vedení nadregionální trasy č. 5 a to v úseku mezi Olomoucí, Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi. V současné době je tato trasa vyznačena z Olomouce do Tršic, Přerova a dále peážuje s cyklostezkou Bečva do Lipníku nad Bečvou a dále do Hranic

Trasa mezi Olomoucí a Velkým Újezdem je již v podstatě vybudovaná.  Návrh trasování mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou  byla popsána zde.

Tato zpráva představuje návrh na optimalizaci vedení cyklotrasy z Lipníka nad Bečvou do Hranic přes Jezernici.

  1. Cyklostezka Lipník nad Bečvou - Jezernice - Slavíč (po hranici katastru)


Byl představen projekt na vybudování cyklostezky Jezernice – Slavíč. Na první etapu má obec již vydané stavební povolení a na podzim bude přes MAS Moravská Brána žádat o dotaci. Realizace se plánuje v roce 2020. Druhá etapa se nyní projekčně připravuje, realizace se předpokládá v roce 2021 nebo 2022 (podle dostupných dotací). 

Zároveň bylo představeno vedení cyklotrasy mezi Lipníkem nad Bečvou a Jezernicí po stávající cyklotrase č. 6241, která obchází závlekem dobývací prostor. Obec Jezernice má také vizi o vybudování cyklostezky podél železniční trati. Záměr bude projednán se zástupci města Lipníka nad Bečvou.

 

2. Slavíč – Drahotuše - Hranice

Stav připravenosti je následující:

 „Cyklostezka Slavíč – Drahotuše II. etapa":

  • Dokumentace pro společné územní a stavební řízení zajištěna
  • Majetkoprávní vztahy zajištěny
  • Dokončuje se inženýrská činnost
  • Podání žádosti o společné územní a stavební řízení se předpokládá počátek července 2019

 „Slavíč - hr. katastru s Jezernicí"  nebyla zahájena příprava, ani nejsou zahrnuty finanční prostředky na přípravu v rozpočtu města na rok 2019. Nicméně město Hranice přislíbilo spolupráci na realizaci daného úseku. 

3. Most přes řeku Bečva

Obec Jezernice rovněž plánuje vybudování cyklostezky k řece Bečva, včetně lávky přes řeku Bečva.

Modul: Novinky