K dispozici jsou kompletní materiály k Evropskému týdnu mobility

27. 07. 2020

Kampaň EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY se již tradičně snaží upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. Městské úřady mohou v rámci týdne od 16. do 22. září realizovat řadu aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy – jedná se o skvělou příležitost vyzkoušet nová dopravní opatření a inovativní řešení pro snížení emisí z používání automobilů a dopravy, testovat nové technologie a získat potřebnou zpětnou vazbu od veřejnosti. Téma letošního roku je ve znamení bezemisní dopravy pro všechny. 

Veškerý grafický materiál potřebný k propagaci, který zahrnuje loga, grafiku, šablony a pokyny, jak materiál používat, byl zveřejněný ke stažení v národních jazycích Evropské unie. Veškerý grafický materiál je zdarma a není chráněn žádnými autorskými právy. Vzory plakátů, manuál komunikace, a kompletní grafika pro letošní rok jsou ke stažení zde

O Evropském týdnu mobility

Evropský týden mobility (zkrác. ETM, anglicky EUROPEANMOBILITYWEEK - EMW) je každoroční iniciativa Evropské komise od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná v termínu 16. – 22. září, zakončený vždy mezinárodním dnem bez aut. Každý ročník má své motto, jako například čistý vzduch, víceúčelovost či sdílená ekonomika v dopravě. Součástí programů jsou akce spojené s udržitelnou dopravou, jako například cyklojízdy, přednášky či festivaly, dochází také k otevření ulic pěším a cyklistům. 

Cílem kampaně zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné městské dopravy. Kampaň dává lidem šanci vidět hodnotu uličního prostoru a vyzkoušet nová řešení problémů, jako je znečištění ovzduší, nedostatek fyzické aktivity, adaptace na klimatické změny a další. 
S ohledem na epidemii COVID-19 je letos ETM spojený s Evropským týdnem udržitelného rozvoje, který se mimořádně koná 20. – 26. září 2020.

 

K dispozici jsou kompletní materiály k Evropskému týdnu mobility
Modul: Novinky