Financování cyklostezek 2021 - 2027

30. 08. 2019

Většina ví,  že na cyklistické stezky lze získat finanční podporu ze tří zdrojů. 1) Krajské zdroje, 2) Státní fond dopravní infrastruktury, 3) Evropské zdroje. Jen pro jistotu jsme pro vás připravili aktuální informace jak ze státní, tak evropské úrovně.

Jak už ale ukázala předchozí praxe, nejde jen o teoretickou podporu cyklistické dopravy, ale o výše alokací na dotační tituly.

I z toho důvodu zveřejňujeme seznam prvních projektů, které by měly být podpořeny z ITI Olomoucké aglomerace v období 2021 - 2027. Podpora výstavby cyklostezek zatím vychází dobře. Plánuje se podpořit cykloprojekty za více jak 900 mil. Kč. Jenže jedná se jen  o první návrh a určitě se bude šrkat. Je tedy otázkou, kolik se bude škrtat v oblasti výstavby cyklostezek.

Financování cyklostezek 2021 - 2027
Modul: Novinky