Výbor SFDI podpořil výstavbu 29 cyklostezek ve výši 351,2 mil. Kč. Důvod k radosti jen poloviční.

07. 05. 2019

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury na svém jednání dne 30.4.2019 schválil letošní příspěvky na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Celkově byl schválen příspěvek pro 29 akcí s limitní výší příspěvku 351,2 mil. Kč. I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky ve výši 200 mil. Kč nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti, což jen potvrzuje obrovský zájem žadatelů o tento druh příspěvku a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 74 žádostí o příspěvek. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2020. Cyklostezky schválené Výborem SFDI dne 30. dubna 2019 jsou ke stažení zde [PDF].

Obce z Olomouckého kraje získaly celkem 5 dotací, což je nejvíce ze všech krajů. Jedná se o tyto úseky:

 • Cyklostezka Leština - Zábřeh, část Leština
 • Cyklostezka Dolní Louky - Malhotice
 • Cyklostezka Slatinice - Lutín
 • Smíšená cyklostezka podél II/444 ve Šternberku
 • Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice

Tím ale dobré zprávy končí.

Nebyla totiž podpořena celá řada dalších kvalitních projektů v celkové výši cca 220 mil. Kč. V Olomouckém kraji se to týkalo 5 projektů v celkové výši 57 mil. Kč vč. DPH:

 • Cyklistická stezka Klenovice na Hané "Větřák - Čelčice víceúčelová nádrž"
 • Stezka pro chodce a cyklisty Potštát - Boškov
 • Cyklostezka Kojetín - Tovačov, k.ú. Kojetín
 • Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald - Libina
 • Cyklostezka Moravičany - Doubravice

Dále kvůli určitým nedostatkům v projektu nebyly schváleny tyto projekty:

 • Příkazy, cyklostezka – směr Skrbeň,
 • Příkazy, cyklostezka – směr Náklo,
 • Příkazy, cyklostezka – směr Senice na Hané
 • Smíšená stezka Rapotín - ul. Jesenická

Dále se připravuje investičně náročná stavba na cyklostezce Bečva, která zahrnuje i lávku přes Bečvu o délce 135 m s investicí ve výši cca 77 mil. Kč vč. DPH. Aby toho nebylo málo, tak dle aktuálních údajů ze zásobníku projektů Olomouckého kraje plyne, že ve vyšší projektové přípravě, tedy ve fázi DUR a DSP, je celá řada dalších projektů o celkové výši cca 800 mil. Kč.

Takže logická otázky zní, jaká bude výše dotačních prostředků na cyklostezky v roce 2020? Jak si vážíme nových cyklostezek a nových bezpečnostních opatření?

Výbor SFDI podpořil výstavbu 29 cyklostezek ve výši 351,2 mil. Kč. Důvod k radosti jen poloviční.
Modul: Novinky