Diskuse o možnostech rekonstrukci stojanů na kola u nádraží

30. 05. 2019

Dne 24. 5. 2019 proběhlo setkání zástupců regionu MAS Haná s náměstky hejtmanů Olomouckého kraje a také se zástupci SŽDC.

V rámci jednání se diskutovalo také o možnostech rekonstrukci stojanů na kola u nádraží. Tímto krokem by byla posílena vazba mezi cyklistickou a veřejnou dopravou. SŽDC přislíbila podporu těmto opatřením.

 

Modul: Novinky