Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvky na bezpečnost a cyklostezky v druhém kole

07. 07. 2020

Výbor SFDI na svém jednání dne 29. 6. 2020 schválil další sadu žádostí o příspěvek na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek.

Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 69 akcí s limitní výší příspěvku 207,305 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro dalších 29 akcí s limitní výší příspěvku 256,624 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

V rámci Olomouckého kraje byly tak podpořeny další projekty:

  • Cyklistická stezka Klenovice na Hané - "Větřák - Čelčice víceúčelová nádrž" (celkové náklady činí 14 194 955 Kč).
  • Cyklostezka Kojetín - Tovačov, k.ú. Kojetín (celkové náklady činí 16 572 783 Kč).
  • Výstavba cyklostezky Majetín - Krčmaň (celkové náklady činí 21 215 617 Kč).
  • Stezka pro chodce a cyklisty Potštát - Boškov (celkové náklady činí 16 127 794 Kč).
  • CYKLOSTEZKA ÚSOV - KLOPINA (celkové náklady činí 5 856 786 Kč).

V obou případech se jedná o akce, které nemohly být podpořeny na jednání Výboru SFDI dne 9. 4. 2020, a to z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů. S ohledem na připravované navýšení rozpočtu SFDI bylo nyní možné tyto příspěvky dodatečně podpořit.

Na stejném jednání Výbor SFDI schválil také příspěvky na „financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy“ pro rok 2020. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 31 akcí s celkovou výší příspěvku 94,554 mil. Kč. Seznam schválených žádostí naleznete zde.

Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvky na bezpečnost a cyklostezky v druhém kole
Modul: Novinky