Konzultační webinář pro město Jeseník o tvorbě plánu udržitelné městské mobility.

28. 05. 2020

Dne 27. 5. 2020 proběhl za podpory Olomouckého kraje konzultační webinář pro město Jeseník o tvorbě plánu udržitelné městské mobility s vazbou na podporu cyklistické dopravy.

Město si mohlo na jedné straně otestovat smysluplnost navrhovaných kroků nové české metodiky SUMP 2.0. a na straně druhé si bude moci samo odvodit navazující kroky, které by měla (mohla) udělat pracovní skupina pro dopravu a vedení města.

Tvorba Plánu udržitelné městské mobility pro město Jeseník (SUMP) nemusí být paradoxně pro město příliš složitá, neboť může vycházet z velmi kvalitně zpracovaného strategického plánu města (viz příloha). Dá se nadneseně říci, že vše, co by takový plán měl obsahovat, už je zahrnuto v tomto strategickém dokumentu.

Tak proč tedy mluvit o nějakém SUMP, když už ho vlastně město má? Právě to bylo hlavním cílem, či poselstvím semináře - ukázat, jaká je přidaná hodnota dokumentu SUMP Jeseník a jaký přínos může mít takový materiál pro město.

Stručně:

  • Dokument SUMP je spíše o filosofii – v jakém městě chceme žít? Nebo-li je úzce spojen se stávající vizí města.
  • Doporučuje se, aby město začalo pracovat s vizí dokumentu Smart Česko – Město krátkých vzdáleností: https://www.akademiemobility.cz/smart-cesko.
  • Vize je úzce spojena s konkrétními východisky, které se promítnout do realizace navazujících opatření (např. podpora zdravého životního stylu, ochrana životního prostředí, či jiný pohled na bezpečnost, aneb chceme vytvořit takové město, ve kterém se nebude bát pustit svoje děti na kole, atd.…)
  • Dokument SUMP podporuje PRŮŘEZOVOST, aneb preferuje integrovaná opatření, tzv. balíčky opatření. V prezentaci se úmyslně několikrát opakovaly jednotlivé cíle a opatření, ale různě poskládané.
  • PRŮŘEZOVOST se projeví například při řešení uličního, či veřejného prostoru. SUMP pracuje s tolik „profláknutou“, ale pravdivou větou: „město plánujeme pro lidi, ne auta“. Je dobré, že právě tuto větu neřekl přednášející, ale jeden z účastníků semináře. V tomto duchu se hovořilo o Janu Gehlovi - https://www.akademiemobility.cz/architekt-jan-gehl-186. Proto se doporučuje spolupracovat i s městským architektem (viz opatření 3.1.6. Strategie města).
  • SUMP je ale především o komunikaci. Je třeba hledat odpovědi na otázky: Jakým způsobem otevřít komunikaci s občany? Jak oslovit veřejnost? Jaká řešení může město realizovat a jak pro to získat občany města?
  • Městu bylo nabídnuto, aby se přihlásilo ke kampani CityChangers. Nominujte jeden projekt, který se vám povedl a jeden, který připravujete a podepište výzvu CityChangers – více: http://citychangers.eu/

Město by se nemělo bát zpracovat si svůj SUMP Jeseník a to mimo jiné i proto, že potřebujeme právě modely, které ukáží, že to není o složitých výpočtech, analýzách, ale především o přístupu města - buď to chci řešit, nebo ne. Nic mezi tím.

Koresponduje to s myšlenkou pana místostarosty, který je členem dopravní komise SMO ČR, že je stávajícímu přístupu k SUMP vyčítáno, že se jedná o složitý mechanismus, určený jen pro velká města a pro malá se nehodí. Stejně jsou ale tlačena k tomu, aby to tak dělala.

Není to ale pravda. Stačí si jen dobře číst evropskou metodiku a vidět tam odstavce, či věty, kteří mnozí nechtějí vidět. Například práce s indikátory. V evropské metodice SUMP 2.0. je uvedena kouzelná věta: "Nová metodika SUMP 2.0. ale doporučuje pro města „nováčky“, jejichž zdroje, data nebo zkušenosti v oblasti přípravy SUMP jsou omezené, aby se nebála použít jen několika málo indikátorů na strategické úrovni, neboť pro celý proces SUMP se může jednat o efektivnější cestu." Proto se v úvodu hovořilo o originalitě procesu a aby se města nebála jít svou cestou. Stále ale platí základní teze: „vím, v čem spočívá tajemství SUMP a rád bych ho uplatnil ho ve svém městě“.

Možná i to tajemství spočívá v tom, že ani jednou v rámci webináře nezazněla definice, co je to vlastně ten Plán udržitelné městské mobility – tzv. SUMP. Prostě na tuto otázku si každý musí odpovědět sám.

Všechny další odborné informace jsou k dispozici na webové stránce Akademie městské mobility: https://www.akademiemobility.cz/

V příloze je ke stažení prezentace a také strategické dokumenty města.

Ke stažení

akcni-plan-2019-2021-jesenik-15510860350phpwferqp.pdf (435 kB)
implementace-strategickeho-planu-15510863680phpgrsvfq.pdf (880 kB)
navrhova-cast-strategickeho-planu-jesenik.pdf (703 kB)
SUMP2.0_15-05-2020_Jesenik.pdf (10.2 MB)

Konzultační webinář pro město Jeseník o tvorbě plánu udržitelné městské mobility.
Modul: Novinky