Pohyb cyklistů na silnici I/44 mezi obcemi Lukavice a Libivá.

14. 09. 2020

Krajští cyklokoordinátoři dlouhodobě spolupracují s Martinem Rifflerem ze Zvole, který pokud to počasí dovolí, jezdí do práce na kole každý den. Proto mu není lhostejné, kde a jak se na kole pohybuje. Dne 29. 8. uspořádal se svými spoluobčany Spanilou jízdu za bezpečné cyklostezky na Mohelnicku. Video z akce je možné si prohlídnout na tomto odkaze.

Martin Riffer k tomu dodává: "Konkrétně se jedná o pohyb cyklistů na sil. I/44 mezi obcemi Lukavice a Libivá. Jelikož se každý den přepravuji na kole do zaměstnání ze Zvole do Mohelnice (cca 9 km), musím překonat zhruba 2 km po silnici I/44. Rozhodl jsem se tudíž pokusit tento úsek vyjednat a nahradit výstavbou cyklostezky kopírující zmíněnou silnici I/44. V loňském roce se již podařilo zrealizovat díky mohelnické radnici zhruba polovinu úseku. Výstavba nové cyklostezky sice již byla zařazena do koncepce Olomouckého kraje, je však otázku, zda se podaří realizovat."

Trasa opravy. Zdroj: Mapy.cz

Nedávno v tomto úseku I/44 proběhla rekonstrukce vozovky a v návaznosti na ni i nové vodorovné značení jízdních pruhů. Se zhotovitelem opravy jsem probral maximální rozšíření koruny silnice a přípustnou minimalizaci šířky jízdních pruhů vodícími čarami. Aby směrem ke krajnici vznikl co největší prostor pro cyklisty.

Toto se povedlo tak na půl.

Úsek opravy je dlouhý asi 1,6 km, přejezd po I/44 je dlouhý asi polovinou vzdálenosti, zbylý úsek je již odkloněn na vybudovanou cyklostezku. Šířka jízdních pruhů byla po opravě vyznačena na 320 cm. Problém však vznikl tím, že tam kde se pohybuji po I/44 zůstal prostor pro cyklisty jen mezi 20-40 cm, ovšem na úseku kopírující cyklostezku je prostor mezi 60-80 cm. Je to ovšem dáno i tím, že se zde podařilo více rozšířit korunu silnice. Pokud by se však šířka jízdních pruhů minimalizovala na nejmenší přístupnou šířku, která činí 300 cm pro silnice I. třídy, měli bychom k dobru dalších 20 cm pro každý směr jízdy. I v nejužším místě bychom tak pro pohyb cyklistů měli 40-60 cm. To by již bylo celkem dostačující pro bezpečnost. Minimální možnou šířku jízdních pruhů jsem konzultoval na odboru dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje.

Úsek Libivá - Rozcestí Květín. 70 cm krajnice

 Roudníky - Rozcestí Květín. Krajnice 30 cm

Květín - Libivá. Krajnice 80 cm.

 

Rozcestí Květín - Roudníky. Krajnice 30 cm.

Celý úsek cesty je popsaný zde: http://citychangers.eu/pripadova-studie/cyklostezka-lukavice-libiva/

Ohledně stavby ŘSD (přeložky I/44) je nutné dodat, že by dle plánu měla stát v roce 2028. Realita bývá taková, že k tomu přičíst min. 5 let...https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/322/infoletak_s44-mohelnice-vlachov.pdf
Proto se doporučuje obci, aby začala s projektováním cyklostezky Květínská kř. až kř. na Lukavici s mimoúrovňovým podjezdem pod I/44. To se může podařit realizovat do 2-3 let.A když bude projekt, tak na to obec a město peníze určitě získá.

Foto: Martin Riffler

Modul: Novinky