Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu

06. 07. 2021

S ohledem na velký zájem obcí o informace o dotačních možnostech na cyklistickou infrastrukturu zpracoval Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje přehled, který ve formě PowerPointové prezentace naleznete v příloze.

 Prezentace je rozčleněna do několika částí – krajské dotační programy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, evropské dotace v rámci programového období EU 2014-2020 a předběžné informace k evropským dotacím v programovém období EU 2021-2027.

V závěru prezentace jsou Vám k dispozici kontaktní údaje na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, na které se v případě potřeby neváhejte obrátit.

Informace jsou aktualní k 30. 6. 2021

Dotační možnosti na cyklistickou infrastrukturu
Modul: Novinky